03195011997 | 03195011998

کود fe+zn+mn+amino acid

این مورد را ارزیابی کنید
(1 رای)

کودFE+ZN+MN+AMINO ACID

توضیحات

کود شیمیایی آهن+ روی+ منگنز حاوی آمینواسید محصولی با طیف متعادلی از عناصر میکرو است که میتوانند به راحتی از طریق برگها جذب شوند.

کمبود آهن به ویژه در خاک های آهکی و قلیایی ( phبالاتر از8) رخ می دهد. کمبود آهن سبب ایجاد خطوط راه راه زرد مشخصی در برگ های دانه های کوچک با برگ های جوان و بافتهایی که علایم مرض را زودتر نشان میدهند، میشود. اگر کمبود روی برطرف نشود، برگ ها باریک، کوتاه و تقریبا زرد می شوند، برگردانده می شود و میوه ها سفید و بدشکل می شوند. اثرات کمبود منگنز در مرکبات بر روی برگ ها به صورت رنگ سبز روشن ظاهر می شود

                      

دستورالعمل مصرف:

نام محصول 

زمان مصرف                                  

میـزان مصرف                                  

زراعی

بعد از سبز شدن                                        

3-2لیتر

سبزی ، صیفی ،گلخانه ای 

4-6برگی تکرار به فاصله 15-10 روز بعد          

3-2 لیتر

زینـتی

پس از انتقال نشا یا سر برداری                            

2 لیتر

درختان غیر مثمر               

شروع فصل رشد / طول دوره رشد                     

3 لیتر

درختان میوه                     

طول دوره رشد ،در صورت مشاهده کمبود     

1/5-2درهزار

 تجزیه ضمانت شده:                

عناصر

W/W

W/V               

نیتروژن کل                                                                                         

%5

%7/5

آهن محلول                                         

%3/5

%5/25

روی محلول

%3/5

%5/25

منگنزمحلول

%3

%04/5

اسید آمینه آزاد

%2

%3

مس کلات شده با EDTA

%0/39

%0/5

مولیبدن محلول            

%0/012

%0/018

بور محلول             

%0/06

%0/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 2364 دفعه آخرین ویرایش در پنج شنبه, 27 آذر 1399 15:40
محتوای بیشتر در این بخش: « کود ca mix کودp45 k55 »

مشخصات تماس

ادرس کارخانه :اصفهان -شهرضا، شهرک صنعتی رازی ، شرکت طلوع شیمی سبزینه

تلفن های تماس

 

  https://telegram.me/toloshimi
  03195011997
  03195011998

آخرین مقالات سایت