03195011997 | 03195011998

دوشنبه, 19 فروردين 1398 12:21

کود Humic

کودHUMIC

اسید هیومیک به عنوان یک کود گیاهی طبیعی، هماهنگ کننده شرایط خاک و اجازه به گیاهان به استفاده در مقابل جذب حداکثری مواد مغذی و حفاظت در برابر سموم به کار میرود

کود مایع طلوع رهشاHUMICمی تواند برای بسیاری از محصولات گیاهی، محصولات ردیفی، میوه ها و نخود فرنگی، مرکبات،انگور،خربزه، علف های هرز و سایر محصولات دیگر استفاده شوند. کود مایع طلوع رهشا هیومیک اسید با اکثر کودها و مواد مغذی سازگار است تا به تولید محصولات سالم مواد مغذی کمک کند

 دستورالعمل مصرف:                                                                                                                          

نام محصول                                  

میـزان مصرف                                             

میزان مصرف (لیتر در 1000 متر مربع)

باغی

  شروع فصل رشد تکرار با فاصله 15 روز                                

2 لیتر

زراعی

بعد از سبز شدن محصول                                                      

2-1 لیتر   

سبزی ، صیفی ،گلخانه    

4-6 برگی تکرار به فاصله 15-10 روز بعد                            

2-1 لیتر

زینـتی

پس از انتقال نشاء یا سربرداری تکرار به فاصله  10 روز یکبار                                 

1 لیتر

غیر مثمر                         

شروع فصل رشد / طول دوره رشد                                          

2 لیتر

 

تجزیه ضمانت شده                                                                                                                  

عناصر

                             W/W

اسید هیومیک           

%11

پتاسیم محلول در آب

%4

فولویک اسید

%1

 

 

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:26

کود sulfur+k

کودSULFUR+K

کود طلوع رهشا گوگرد مایع %100محلول در آب است و بلافاصله از طریق محلولپاشی در دسترس درختان قرار میگیرد. این کود را می توان برای اصلاح کمبود گوگرد که با آنالیز بافت برگ یا بازدید بصری نمایان میشود، به کار برد. برخی از شاخص های کمبود گوگرد رشد نامنظم، کلروز درونی و زرد کم رنگ شدن رویشهای جدید در حالیکه رویشهای قبل سبز باقی مانده باشند، میباشد.

این ماده مغذی ثانویه حیاتی است. در مورد گیاهان، حداقل دو دلیل عمده ضروری است: آنزیم فعال کننده لازم برای تولید نیتروژن است، و  بالا دارند. ضروری pHبرای سنتز پروتئین ضروری است. بیشتر خاک های دارای گوگرد کم معمولا مواد آلی کم، یک بافت زبر و احتمالا است که گیاهان در طول فصل رشد با گوگرد تامین شوند

دستورالعمل مصرف:                             

محلول پاشی                                            

1-1/5 در هزار

همراه آبیاری                                          

5-7 لیتر در هکتار

در تانک جهت پایین آوردنph

0/5 در هزار

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

W/W                                                     

W/V                          

گوگرد کل(SO3)    

%45

%67

گوگرد محلول(SO3)    

%25

%37

پتاسیم محلول در آب(K2O)  

%20

%34

گوگرد عنصری S 

%17

%24

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:20

کود amino mix

کود Amino mix

کود مایع آمینو میکس یک محصول ویژه غنی از اسیدهای آمینه مشتق شده از گیاهان مرطوب است. این کود می تواند در گیاهان سالم، از کاشت نهال و یا در گیاهان حاوی 5-3

 برگ استفاده شود.کود آمینومیکس مقاومت گیاهان را در برابر شرایط محیطی نامطلوب (شوری خاک، گرما، سرد، استرس آب، و غیره) افزایش می دهد و رشد میوه را هنگام استفاده قبل از گلدهی افزایش می دهد. هنگامی که در طول رشد میوه ها استفاده می شود، اندازه میوه و کیفیت آن افزایش می یابد. آمینومیکس عمر مفید میوه پس از برداشت و دوام و نگهداری آن را افزایش میدهد

دستورالعمل مصرف:

زمان مصرف

مقدار مصرف ( محلولپاشی)

محصولات

پنجه¬زنی، ابتدای ساقه روی و گلدهی

3 - 5/1 لیتر در هکتار

غلات

6 -4 برگی و دو مرحله بعد به فاصله 15 روز یکبار

3 - 5/1 لیتر در هکتار

سیب¬زمینی، چغندر قند

هر 7 تا 14 روز یکبار در طول دوره رشد

2- 5/1 لیتر در هکتار

صیفی¬جات فضای باز

هر 7 تا 14 روز در طول دوره رشد

2 - 5/1 لیتر در هکتار

محصولات گلخانه¬ای

قبل از گل¬دهی، تشکیل میوه، تکرار هر 15 روز یکبار

3 - 5/1 لیتر در هکتار

باغات

                                                                                                                                                            

تجریه ضمانت شده:

عناصر

W/W

نیتروژن کل

%6/44

کلسیم محلول در آب(CaO)                                         

%0/5

منیزیم محلول در آب(MgO)

%1/5

آمینواسید کل

%10

آهن محلول

%0/4

منگنز محلول

%0/4

روی محلول

%0/7

بور محلول در آب

%0/1

مس محلول در آب            

%12

مولیبدن

%0/02

کبالت

0/06

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:08

کود k45

کود مایع طلوع رهشاK45

حاوی جلبک دریایی به طور خاص برای استفاده به عنوان یک کود محلولپاشی و آبیاری فرموله شده است و میتواند نقش مهمی در مقاومت گیاهان نسبت به استرس و هم چنین در بزرگ شدن اندازه میوه ها و کیفیت آنها و افزایش خاصیت انبارداری داشته باشد. پتاسیم برکیفیت محصولات کشاورزی بویژه در مورد میوه های گوشتی و غده ای مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی اثرگذار می باشد . پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات می شود و اگر گیاه در محدوده کمبود پتاسیم باشد ، افزایش پتاسیم موجب افزایش خاصیت انباری آن می شود. جلبکهای دریایی بصورت طبیعی دارای هورمونهای تحریک کننده رشد از  جمله اکسین و سیتوکینین هستند. بتائین موجود در جلبک نقش اساسی در افزایش مقاومت گیاهان نسبت به استرس های مختلف دارند.             

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                                  

محصول

زمان مصرف                          

محلول پاشی   

در خاک

گیاهان زراعی(گندم ،ذرت ،کلزا، چقندروسایر)                                                                                                                                                         

6-8برگی تکرار به فاصله یک ماه  

 1/5-2 در هزار          

 3-6لیتر در هکتار

درختان میوه (سیب،گلابی ،گردو، بادام،زیتون وسایر)

بعد از گل تکرار به فاصله یک ماه       

2 در هزار

 3-5لیتر در هکتار

درختان پسته                          

هنگام متورم شدن جوانه ها،بعدا از دانه ارزنی شدن میوه، پرشدن دانه                  

 2 در هزار

  3-5 لیتر در هکتار

   تجزیه ضمانت شده:                     

عناصر

W/W

W/V                                                                                         

پتاسیم محلول در آب(K2O) 

%30

%45

جلبک دریایی                                       

%3/5

%5/25

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 18 فروردين 1398 23:18

کودp45 k55

P45 K55کود مایع طلوع رهشا

باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی، سبب سنتز فیتوآلکسین ها و مقاومت گیاه به پاتوژن های قارچی و باکتریایی، مانع خسارت مکانیکی حشرات جونده و مکنده به واسطه تقویت ساقه و ریشه، باعث تنظیم آب در گیاه، تشکیل پروتئین، سنتز نشاسته و سلولز به سبب حضور پتاسیم و همچنین موجب جلوگیری از پوسیدگی ریشه توسط قارچ های مولد آن در شرایط رطوبتی بالا می شود

پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات میشود. فسفر باعث افزایش اندازه و کیفیت میوه میشود. با مصرف متعادل فسفر طول دوره انبارداری میوه افزایش مییابد. استفاده از کودهای فسفری موجب توسعه ی ریشه گیاه و کمبود آن سبب دیررس شدن محصول میشود                                                                                                

دستورالعمل مصرف:

محصول

زمان مصرف

محلول پاشی

آب آبیاری

گیاهان زراعی

بعد از سبز شدن

2-2/5لیتر

5-10لیتر

سبزی/ صیفی/ گلخانه ای

بعد از سبز شدن

زمان تشکیل میوه

3 لیتر

2-2/5 لیتر

5-10لیتر

درختان میوه (سیب،گلابی ،گردو،بادام،زیتون،هلو،گیلاس،زردآلو و سایر)

فندقی شدن میوه

2-2/5 لیتر

تکرار10-15روز بعد

7-10 لیتر

درختان غیر مثمر

طول دوره رشد

3 لیتر

10-12لیتر

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

W/W

W/V

فسفر قابل استفاده   (P2O5)

%26

%32

پتاسیم محلول در آب (K2O)

%45

%55

                                                                                               

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 18 فروردين 1398 22:58

کود fe+zn+mn+amino acid

کودFE+ZN+MN+AMINO ACID

توضیحات

کود شیمیایی آهن+ روی+ منگنز حاوی آمینواسید محصولی با طیف متعادلی از عناصر میکرو است که میتوانند به راحتی از طریق برگها جذب شوند.

کمبود آهن به ویژه در خاک های آهکی و قلیایی ( phبالاتر از8) رخ می دهد. کمبود آهن سبب ایجاد خطوط راه راه زرد مشخصی در برگ های دانه های کوچک با برگ های جوان و بافتهایی که علایم مرض را زودتر نشان میدهند، میشود. اگر کمبود روی برطرف نشود، برگ ها باریک، کوتاه و تقریبا زرد می شوند، برگردانده می شود و میوه ها سفید و بدشکل می شوند. اثرات کمبود منگنز در مرکبات بر روی برگ ها به صورت رنگ سبز روشن ظاهر می شود

                      

دستورالعمل مصرف:

نام محصول 

زمان مصرف                                  

میـزان مصرف                                  

زراعی

بعد از سبز شدن                                        

3-2لیتر

سبزی ، صیفی ،گلخانه ای 

4-6برگی تکرار به فاصله 15-10 روز بعد          

3-2 لیتر

زینـتی

پس از انتقال نشا یا سر برداری                            

2 لیتر

درختان غیر مثمر               

شروع فصل رشد / طول دوره رشد                     

3 لیتر

درختان میوه                     

طول دوره رشد ،در صورت مشاهده کمبود     

1/5-2درهزار

 تجزیه ضمانت شده:                

عناصر

W/W

W/V               

نیتروژن کل                                                                                         

%5

%7/5

آهن محلول                                         

%3/5

%5/25

روی محلول

%3/5

%5/25

منگنزمحلول

%3

%04/5

اسید آمینه آزاد

%2

%3

مس کلات شده با EDTA

%0/39

%0/5

مولیبدن محلول            

%0/012

%0/018

بور محلول             

%0/06

%0/09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 18 فروردين 1398 21:07

کود ca mix

CA MIXکود

توضیحات

کودی مایع حاوی 25% کلسیم و طیف متعادلی از عناصر میکرو

کود مایع طلوع رهشا کلسیم میکس به طور خاص برای استفاده به عنوان یک کود محلولپاشی و آبیاری فرموله شده است و می تواند برای تمام محصولات میوه و سبزی جهت بهبود استحکام میوه، ذخیره سازی، رنگ و پایان پوست استفاده شود. کلسیم یکی از ترکیبات اصلی دیواره و غشای سلولی است. محدودیت در دسترس بودن کلسیم بر روی تقسیم سلولی تأثیر منفی خواهد گذاشت و باعث کاهش ثبات ساختاری و نفوذپذیری دیواره سلولی می شود. افزایش کلسیم میوه موجب افزایش طول عمر انبارداری و مقاومت در برابر طیف وسیعی از شرایط در هم شکننده فیزیولوژیکی از جمله هسته آبگونه، حفرههای تلخ و قهوه ای شدن درونی میگردد.  عناصر میکرو نیز برای رشد گیاه و عملکرد محصول ضروری است.کمبود عناصر میکرو باعث تجزیه سیستم های متابولیک پیچیده درگیر درفتوسنتز ، تنفس و سنتز اسید آمینه می شود که کود مایع طلوع رهشا کلسیم میکس محصولی با طیف متعادل از عناصر میکرو را فراهم می کند که می توانند به راحتی از طریق برگ یا ریشه جذب شوند.

 دستورالعمل مصرف:

نام محصول                          

میزان مصرف ( لیتر در هکتار)                  

زمان مصرف

محصولات باغی                                           

5الی 2             

در زمان فندقی شدن میوه ها

صیفی جات                                                 

3الی 2            

   در طول دوره کشت

گیاهان صنعتی(کلزا، پنبه، آفتابگردان و...)                                                  

2الی 1             

در طول دوره کشت

                                                                                                              

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

  W/W

w/v                           

نیتروژن کل

%10

%16/7

کلسیم محلول(CaO)                                          

%15

%25

منیزیم محلول(MgO)

%1/5

%2/5

منگنز کلات شده با EDTA

%0/1

%0/16

 آهن کلات شده باEDTA

%0/1

%0/16

 مس کلات شده باEDTA

%0/01

%0/016

بور محلول            

%0/05

%0/08

مولیبدن محلول               

%0/001

%0/001

آمینواسید کل

%4/5

%7/5

 

 

 

 

 

 

 

 

منتشرشده در محصولات
سه شنبه, 21 اسفند 1397 10:53

کود N Ca B

کودN Ca B

توضیحات

کلسیم و بور، همراه با هم باعث ایجاد سلول های قوی تر در گیاه میشود. آنها همچنین هیدرولیز پروتئین به آمونیاک را به حداقل می رسانند و جایگزینی کلسیم با آنزیم پلی گالاکتوروناز را که ممکن است منجر به تمرکز اتیلن که باعث عدم تکامل جوانه، گلها ، میوه ها و گیاهان میشود، کاهش میدهند. کود مایع طلوع رهشا کلسیم + بور می تواند از این رخداد در مراحل تولید مثل جلوگیری کند. استفاده از کود مایع کلسیم + بور باعث کاهش اتیلن می شود و مجموعه جوانه ها، گل و میوه ها را بهبود می بخشد

 دستورالعمل مصرف

نام محصول                           

میـزان مصرف

میزان مصرف

زراعی

بعد از سبز شدن

2-3 لیتر

سبزی ، صیفی و گلخانه ای

4-6برگی تکرار به فاصله 15-10 روز بعد

2-3 لیتر

زینـتی

پس از انتقال نشا یا سر برداری

2 لیتر

درختان غیر مثمر               

شروع فصل رشد / طول دوره رشد

3 لیتر

تجزیه ضمانت شده                                                                                                                                                                                  

عناصر

W/W

نیتروژن کل

%9

 کلسیم محلول در آب(CaO)

%10

بور محلول

%0/2

ترکیبات سازنده:کربنات کلسیم، اسید نیتریک، اسیدبوریک

 

منتشرشده در محصولات
سه شنبه, 21 اسفند 1397 10:35

کود 7.6.6

کود7.6.6    

توضیحات

کود مایع طلوع رهشا 7-6-6حاوی عناصر ماکرو و میکرو به همراه آمینو اسید و جلبک دریایی می باشد، این کود کلات شده جهت برطرف نمودن همزمان تمامی عناصر ریز مغذی به صورت محلول پاشی برگی و آبیاری مورد استفاده قرار می گیرند، محلول پاشی با طلوع رهشا 7-6-6احتمال بروز کمبود7عنصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم، روی، آهن و منگنز را در گیاه برطرف می کند و به علت دارا بودن جلبک دریایی، به همراه عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و اسیدهای آمینه باعث بهبود وضعیت گیاه در تمامی مراحل .رشد می شود

دستورالعمل مصرف

                نام محصول

               میـزان مصرف                                  

مرحله مصرف    

                باغات                                       

             بعداز تشکیل میوه(فندقی شدن میوه)و در صورت تکراریک ماه بعد 

             2  در هزار 

         سبزی و صیفی و گلخانه ای                

برگی و تکرار 15 روز بعد 4-6                      

             2 در هزار

                 گیاهان زراعی       

شروع ساقه دهی و تکرار یک ماه بعد                      

             2 در هزار

                 درختان غیره مثمر

طول دوره رشد                                                       

            2 در هزار  

تجزیه ضمانت شده

عناصر

W/W

نیتروژن کل N

%7

پتاسیم محلول در آب  (K2O)  

%6

فسفر قابل استفاده(P2O5)

%6

مولیبدن محلول

%0/02

آهن محلول

%0/5

روی محلول

%0/5

منگنز محلول

%0/5

آمینواسید آزاد

%2

جلبک دریایی

%10

                                 

ترکیبات سازنده:  مونوپتاسیم فسفات، مونوآمونیم فسفات، نیترات آمونیوم، اسید سیتریک، سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات مس، اسید بوریک ، سدیم مولیبدات، جلبک دریایی

 

 

 

 

          

              

منتشرشده در محصولات

مشخصات تماس

ادرس کارخانه :اصفهان -شهرضا، شهرک صنعتی رازی ، شرکت طلوع شیمی سبزینه

تلفن های تماس

 

  https://telegram.me/toloshimi
  03195011997
  03195011998

آخرین مقالات سایت