03195011997 | 03195011998

شنبه, 14 ارديبهشت 1398 14:11

کودNPK10.50.10

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال .کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%10

فسفر قابل استفاده                        

%50

پتاسیم محلول در آب                     

%10

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
شنبه, 14 ارديبهشت 1398 13:30

کودNPK5.5.45

 دستورالعمل مصرف:

گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری

زینتی، صیفی، گلخانه ای: محلول پاشی با دوز 2 در هزار یا به میزان 1/5 تا0/5 کیلوگرم در هر هزار مترمربع در سیستم آبیاری

درختان میوه: با دوز2-3 در هزار به صورت محلول پاشی یا به میزان  150-300 کیلوگرم با توجه به سن درخت به صورت چال کود

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

w/w

نیتروژن کل                                    

%5

فسفر قابل استفاده                        

%5

پتاسیم محلول در آب                     

%45

احتیاط و هشدار:

بهترین زمان محصول پاشی اوایل صبح یا همزمان با خنک شدن هوا در عصر می باشد.

با بسیاری از سموم و کودها قابلیت اختلاط دارد  ولی توصیه میشود قبل از مصرف تست اختلاط پذیری و اطمینان از عدم سوختگی درسطح محدود انجام گردد.

وقتی برگ ها جوان هستند از کمترین میزان و با مسن شدن برگها از میزان های بالاتر کود استفاده گردد.

در کلیه روش های آبیاری ،غرقابی و تحت فشار قابل مصرف می باشد.

دور از دسترس اطفال نگهداری شود.

قبل از مصرف دستور العمل مصرف به دقت مطالعه شود.

منتشرشده در محصولات
دوشنبه, 19 فروردين 1398 11:08

کود k45

کود مایع طلوع رهشاK45

حاوی جلبک دریایی به طور خاص برای استفاده به عنوان یک کود محلولپاشی و آبیاری فرموله شده است و میتواند نقش مهمی در مقاومت گیاهان نسبت به استرس و هم چنین در بزرگ شدن اندازه میوه ها و کیفیت آنها و افزایش خاصیت انبارداری داشته باشد. پتاسیم برکیفیت محصولات کشاورزی بویژه در مورد میوه های گوشتی و غده ای مانند گوجه فرنگی و سیب زمینی اثرگذار می باشد . پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات می شود و اگر گیاه در محدوده کمبود پتاسیم باشد ، افزایش پتاسیم موجب افزایش خاصیت انباری آن می شود. جلبکهای دریایی بصورت طبیعی دارای هورمونهای تحریک کننده رشد از  جمله اکسین و سیتوکینین هستند. بتائین موجود در جلبک نقش اساسی در افزایش مقاومت گیاهان نسبت به استرس های مختلف دارند.             

دستورالعمل مصرف:                                                                                                                                                  

محصول

زمان مصرف                          

محلول پاشی   

در خاک

گیاهان زراعی(گندم ،ذرت ،کلزا، چقندروسایر)                                                                                                                                                         

6-8برگی تکرار به فاصله یک ماه  

 1/5-2 در هزار          

 3-6لیتر در هکتار

درختان میوه (سیب،گلابی ،گردو، بادام،زیتون وسایر)

بعد از گل تکرار به فاصله یک ماه       

2 در هزار

 3-5لیتر در هکتار

درختان پسته                          

هنگام متورم شدن جوانه ها،بعدا از دانه ارزنی شدن میوه، پرشدن دانه                  

 2 در هزار

  3-5 لیتر در هکتار

   تجزیه ضمانت شده:                     

عناصر

W/W

W/V                                                                                         

پتاسیم محلول در آب(K2O) 

%30

%45

جلبک دریایی                                       

%3/5

%5/25

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 18 فروردين 1398 23:18

کودp45 k55

P45 K55کود مایع طلوع رهشا

باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی، سبب سنتز فیتوآلکسین ها و مقاومت گیاه به پاتوژن های قارچی و باکتریایی، مانع خسارت مکانیکی حشرات جونده و مکنده به واسطه تقویت ساقه و ریشه، باعث تنظیم آب در گیاه، تشکیل پروتئین، سنتز نشاسته و سلولز به سبب حضور پتاسیم و همچنین موجب جلوگیری از پوسیدگی ریشه توسط قارچ های مولد آن در شرایط رطوبتی بالا می شود

پتاسیم در بهبود رنگ میوه که یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده کیفیت و بازار پسندی میوه است بخصوص در محصولاتی نظیر سیب و هلو و مرکبات موثر می باشد . پتاسیم موجب بزرگتر شدن اندازه میوه ها بخصوص در مرکبات میشود. فسفر باعث افزایش اندازه و کیفیت میوه میشود. با مصرف متعادل فسفر طول دوره انبارداری میوه افزایش مییابد. استفاده از کودهای فسفری موجب توسعه ی ریشه گیاه و کمبود آن سبب دیررس شدن محصول میشود                                                                                                

دستورالعمل مصرف:

محصول

زمان مصرف

محلول پاشی

آب آبیاری

گیاهان زراعی

بعد از سبز شدن

2-2/5لیتر

5-10لیتر

سبزی/ صیفی/ گلخانه ای

بعد از سبز شدن

زمان تشکیل میوه

3 لیتر

2-2/5 لیتر

5-10لیتر

درختان میوه (سیب،گلابی ،گردو،بادام،زیتون،هلو،گیلاس،زردآلو و سایر)

فندقی شدن میوه

2-2/5 لیتر

تکرار10-15روز بعد

7-10 لیتر

درختان غیر مثمر

طول دوره رشد

3 لیتر

10-12لیتر

تجزیه ضمانت شده:

عناصر

W/W

W/V

فسفر قابل استفاده   (P2O5)

%26

%32

پتاسیم محلول در آب (K2O)

%45

%55

                                                                                               

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 10 تیر 1397 11:13

کود OM

om

توضیحات

کود آلی( اُ اِم) طلوع رهشا اصلاح کننده خاک های شور و آهکی و بهبود دهنده خواص فیزیکی بافت خاک ، افزایش نفوذ آب و هوا و کاهش دهنده عناصر مضر.

کود آلی (اُ اِم) طلوع رهشااز تجزیه مواد آلی گیاهی حاصل شده است. کود آلی (اُ اِم)طلوع رهشا را میتوان در محصولات شامل: سیب زمینی، محصولات گلخانه ای، صیفی جات، درختان میوه و مرکبات، انگور، پسته، خرما، چمن و مراتع و... استفاده نمود.

دستورالعمل مصرف

20-15 لیتر در هکتار بعد از سبز شدن محصول و تکرار 15 روز بعد در صورت نیاز (قطره ای، غرقابی، بارانی).

هشدارها

در جای خشک و خنک نگهداری شود.

دور از محصولات غذایی و نوشیدنی و غذای حیوانات نگهداری شود.

دور از دسترس کودکان نگهداری شود.

در صورت تماس با چشم یا پوست ، با آب فراوان شسته شود.

تجزیه ضمانت شده

عناصر

w/w

نیتروژن کل   

3%

فسفر قابل استفاده  

2%

پتاسیم محلول در آب

2%

اسید هیومیک

1%

کربن آلی

15%

ماده آلی

32%

ترکیبات سازنده: اسید هیومیک، منوآمونیوم فسفات، نیترات پتاسیم، مونوپتاسیم فسفات، ماده آلی گیاهی

 

 

 

منتشرشده در محصولات
یکشنبه, 12 دی 1395 14:08

اعطای نمایندگی

شرایط اعطای نمایندگی 

مشخصات تماس

ادرس کارخانه :اصفهان -شهرضا، شهرک صنعتی رازی ، شرکت طلوع شیمی سبزینه

تلفن های تماس

 

  https://telegram.me/toloshimi
  03195011997
  03195011998

آخرین مقالات سایت