03195011997 | 03195011998

 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
 دستورالعمل مصرف: گیاهان زراعی: 5 کیلوگرم در هکتار به صورت محلول پاشی یا به میزان10-15 کیلوگرم در سیستم آبیاری زینتی،…
کودHUMIC اسید هیومیک به عنوان یک کود گیاهی طبیعی، هماهنگ کننده شرایط خاک و اجازه به گیاهان به استفاده در…
کودSULFUR+K کود طلوع رهشا گوگرد مایع %100محلول در آب است و بلافاصله از طریق محلولپاشی در دسترس درختان قرار میگیرد.…
کود Amino mix کود مایع آمینو میکس یک محصول ویژه غنی از اسیدهای آمینه مشتق شده از گیاهان مرطوب است.…
کود مایع طلوع رهشاK45 حاوی جلبک دریایی به طور خاص برای استفاده به عنوان یک کود محلولپاشی و آبیاری فرموله…
P45 K55کود مایع طلوع رهشا باعث افزایش مقاومت گیاه نسبت به تنش های محیطی، سبب سنتز فیتوآلکسین ها و مقاومت…
کودFE+ZN+MN+AMINO ACID توضیحات کود شیمیایی آهن+ روی+ منگنز حاوی آمینواسید محصولی با طیف متعادلی از عناصر میکرو است که میتوانند…
CA MIXکود توضیحات کودی مایع حاوی 25% کلسیم و طیف متعادلی از عناصر میکرو کود مایع طلوع رهشا کلسیم میکس…
کودN Ca B توضیحات کلسیم و بور، همراه با هم باعث ایجاد سلول های قوی تر در گیاه میشود. آنها…
کود7.6.6 توضیحات کود مایع طلوع رهشا 7-6-6حاوی عناصر ماکرو و میکرو به همراه آمینو اسید و جلبک دریایی می باشد،…
کود بور توضیحات کود مایع طلوع رهشا بور، یک ترکیبی با سرعت جذب بالا و تاثیرگذاری مطلوب برای رفع کمبود…
om توضیحات کود آلی( اُ اِم) طلوع رهشا اصلاح کننده خاک های شور و آهکی و بهبود دهنده خواص فیزیکی…

مشخصات تماس

ادرس کارخانه :اصفهان -شهرضا، شهرک صنعتی رازی ، شرکت طلوع شیمی سبزینه

تلفن های تماس

 

  https://telegram.me/toloshimi
  03195011997
  03195011998

آخرین مقالات سایت